Teknisk byggjournal

Länk till sammanfattning:

 Teknisk Byggjournal

 

Detta är ett exempel på hur formuläret kan se ut. Man skapar det i Google Forms och fyller sedan snabbt i det i mobilen. Sen får man en excelfil som man kan skriva ut och signera.

Advertisement